Välkommen till biabbygg.se

Trollhättans Bygg & Industritjänst AB, allmänt kallat BIAB, är ett bolag inom bygg- och projektutveckling. Sen våren 2017 är bolaget en del av Serneke-koncernen. Detta kommer innebära att BIAB succesivt kommer fasas ut som bolag och så småningom gå fullt ut under varumärket Serneke.

Om Serneke

Serneke är ett nytänkande och expansivt entreprenadbolag verksamma inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Serneke är nästa generation entreprenadbolag eftersom vi vågar tänka annorlunda och utmana normer. Serneke erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer energi, engagemang och ett modernare synsätt.

Serneke har huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Koncernens främsta kunder utgörs av staten, kommuner, landsting, fastighetsbolag, projektutvecklingsbolag samt kommunala och statliga bolag.

För mer information www.serneke.se